# 26634

- Thử Vận May

Kiểu Nick: Random

Nick: 100% đúng

Acc Ngon: 75%

Acc trắng: 100%

Nổi bật: Bạn có cơ hội nhận được số lượng kim cương cực lớn

19,800 CARD
18,000 ATM

Kiểu: THỬ VẬN MAY

LOẠI: CHẤT LƯỢNG CAO

tỷ lệ Ngon: 75%

tỷ lệ trắng: 100%

Nổi bật: Bạn có cơ hội nhận được số lượng kim cương cực lớn

  • MỘT SỐ HÌNH ẢNH:
  • Tìm tướng