# 39093

- Thử Vận May

Kiểu Nick: Random

Nick: 100% đúng

Acc Ngon: 80%

Acc trắng: 50%

Nổi bật: Tài khoản LQM trên 35 tướng với tỉ lệ rơi lên đến 60%

27,500 CARD
25,000 ATM

Kiểu: THỬ VẬN MAY

LOẠI: CHẤT LƯỢNG CAO

tỷ lệ Ngon: 80%

tỷ lệ trắng: 50%

Nổi bật: Tài khoản LQM trên 35 tướng với tỉ lệ rơi lên đến 60%

  • MỘT SỐ HÌNH ẢNH:
  • Tìm tướng