Thử May Free Fire shop không hỗ đăng nhập & Checkpoint. Chúc các bạn may mắn !