Vui lòng đăng nhập Mobashop.vn - Rút quân huy

 

ID:

Rút Quân Huy

Chú ý ! Bạn chỉ có thể rút quân huy khi bạn có đủ 200 quân huy trong tài khoản shop. Hãy ghi chính xác ID trong game của bạn để nhận quân huy. Tham gia Vòng quay LQM Thử may LQM để có cơ hội nhận 6888 quân huy trong ngày
Quân huy
# Tài khoản nhận Quân huy rút Quân huy nhận Thời gian nhận Trạng thái
Chưa có yêu cầu rút nào